Praktisk

Praktisk bruk av Instanyl

For at behandlingen med Instanyl® skal bli vellykket, er det viktig at både forskriver, pasient og ved behov også pårørende, setter seg godt inn i hvordan Instanyl® skal brukes.

Det er viktig at forskrivende lege instruerer pasienten om hvordan man skal bruke nesesprayen riktig, hvilke symptomer man ser ved overdosering og hvordan man skal oppbevare Instanyl® sikkert.

Når både lege og pasient er trygge på hvordan Instanyl® skal brukes og håndteres, er sjansen stor for at pasienten opplever god smertelindring av sine gjennombruddssmerter.

Dosering

Vedlikeholdsbehandling

Når dosen er fastslått i henhold til ovenstående beskrivelse, skal pasienten fortsette med denne dosen. Dersom pasienten har utilstrekkelig smertelindring, kan en ytterligere dose med samme styrke tas tidligst etter 10 minutter.

Dosejustering

Vedlikeholdsdosen bør generelt økes når en pasient krever mer enn én dose per episode med gjennombruddssmerter ved flere etterfølgende episoder.

Dosejustering av den bakenforliggende opioidbehandlingen kan være nødvendig dersom pasienten stadig har mer enn fire episoder med gjennombruddssmerter i døgnet.

Dersom bivirkningene ikke er tolererbare eller er vedvarende, skal styrken reduseres eller behandling med Instanyl® erstattes med andre analgetika.

Maksimal daglig dose: Behandling av inntil fire episoder med gjennombruddssmerter, hver med ikke mer enn to doser med 10 minutters mellomrom.

Pasienter skal vente minst 4 timer før behandling av en ny episode med gjennombruddssmerter både under dosetitrering og vedlikeholdsbehandling.

Åpning av barnesikker boks

Husk å fjerne anbruddssikringen før du bruker den barnesikre boksen for første gang.

1. Hold boksen i én hånd og plasser tommel og langfinger på kortsidene og press innover.

2. Plasser samtidig den andre tommelen på det riflete trykkområdet i front og press også denne innover. Fortsett å trykke på alle tre punktene.

3. Dra i lokket for å åpne boksen.

4. Nesesprayen er nå tilgjengelig og klar til bruk.

Lukking av barnesikker boks

1. Legg nesesprayen tilbake i boksen etter bruk.

2. For å lukke boksen forsvarlig, forsikre deg om at kortsidene kommer inn i sporene sine igjen.

3. Trykk forsiktig til kortsidene klikkes i riktig posisjon.

4. Oppbevar boksen stående.

Bruk av flerdosebeholder

 • Puss nesen dersom den føles tett eller du er forkjølet.
 • Ta av beskyttelseshetten.
 • Når du bruker pumpen for første gang, pump nesesprayen tre til fire ganger til en jevn dusj oppnås. Hold da flasken unna ansiktet ditt, særlig øynene dine, og fra andre mennesker.
 • Hold nesesprayen med tommelen på flaskebunnen og peke- og langfinger på hver side av spraystykket.
 • Sitt eller stå oppreist før bruk av Instanyl®.
 • Hold flasken loddrett og bøy hodet litt fremover.
 • Steng det ene neseboret med en finger og før spraystykket inn i det andre neseboret (ca. 1 cm).
 • Trykk raskt på pumpen og spray inn i nesen samtidig som du puster forsiktig inn.
 • Dersom du må ta en andre dose etter 10 minutter for å oppnå tilstrekkelig smertelindring, skal denne dosen tas i det andre neseboret.

Bruk av endosebeholder

Hver Instanyl® endosebeholder inneholder kun en dose av fentanyl. Du skal derfor ikke teste denne nesesprayen før bruk siden du da vil bruke opp dosen av fentanyl i nesesprayen.

Ta ut endosebeholderen:

Hver nesespray er forseglet i en barnesikret blister. Du skal ikke åpne blisteren før du er klar til å bruke sprayen. Hver nesespray inneholder kun en dose av Instanyl®. Ikke trykk på utløserstempelet eller test sprayen før bruk.

Klipp med saks langs linjen på blisteren for å åpne den.

Ta nesesprayen ut av blisteren ved å holde på kanten av folien og dra den bakover.

Forberedelse til bruk:

Puss nesen dersom den føles tett eller du er forkjølet.

Hold endosebeholderen forsiktig med tommelen på utløserstempelet nederst og med pekefingeren og langfingeren på hver side av nesestykket (se tegning).

Ikke trykk på utløserstempelet ennå.

Bruk ev endosebeholderen:

 • Hold hodet rett opp som vist på bildet når du tar Instanyl®.
 • Blokkér ett nesebor ved å plassere den andre pekefingeren på siden av nesen og før nesestykket inn i det andre neseboret (ca. 1 cm). Det spiller ingen rolle hvilket nesebor du bruker. Dersom du må ta en til dose etter 10 minutter for å oppnå tilstrekkelig smertelindring, skal denne dosen tas i det andre neseboret.
 • Trykk forsiktig på utløserstempelet med tommelen for å frigi dosen samtidig som du puster forsiktig inn gjennom nesen, fjern deretter nesesprayen fra nesen. Det kan hende du ikke føler dosen i nesen din, men du har fått den når du har trykket på utløserstempelet.
 • Nesespraybeholderen er nå tom.

Du forlater nå Instanyl.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no