Pasienttyper

Hvem bør bruke Instanyl?

Instanyl® har indikasjonen gjennombruddssmerter hos voksne kreftpasienter som allerede får vedlikeholdsbehandling av opioider for kroniske kreftsmerter

Instanyl® virker raskt, passer profilen til gjennombruddssmerten bedre enn per oral (po) morfin eller oksykodon og er lett for pasienten å bruke1-3

Instanyl® gir nye muligheter til å behandle gjennombruddssmerter hos kreftpasienter.

Aktuelle pasienter for Instanyl®:

 • Pasienter med gjennombruddssmerter som kommer raskt og går fort over.
 • Pasienter som i dag får po-oksykodon /morfin for å redusere smerte ved gjennombruddssmerter.
 • Pasienter med bevegelsesrelaterte smerter.
 • Pasienter med ikke-predikerbare smerter.
 • Pasienter som har ønske om å holder seg våkne og bevisste.
 • Pasienter som er kvalme, kaster opp eller er tørr i munnen.
 • Pasienter som står på et stort antall tabletter.
 • Pasienter som er avhengig av pumpe, men som ikke ønsker pumpe.
 • Pasienter som kan håndtere nesespray.

1. Zeppetella, G.  Successful Management of Breakthrough Pain in Cancer Patients. Evolving Medicine Ltd. 2011

2. Costantino HR, Illum L, Brandt G et al. Intranasal delivery: physicochemical and therapeutic aspects. Int J Pharm. 2007;337(1-2):1-24

3. Dale O, Hjortkjaer R and Kharasch ED, Nasal administration of opioids for pain management in adults. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:759-70

Typisk pasient

En typisk pasient for Instanyl® er en 52 år gammel kvinne med lungekreft og smerter.

Grunnsmertene er adekvat kontrollert med opioider, men pasienten opplever fryktelige smerteutbrudd 3-4 ganger hvert døgn.

Smertene kommer hver morgen hun skal stå opp av sengen og stelle seg, og hver gang hun går i trapper.

I tillegg har hun smerteanfall som kommer helt plutselig uten at hun vet hvorfor.

Hun tar po-morfin mot gjennombruddssmertene, men føler at de ikke virker raskt nok. Ofte må hun vente opp til en halv time før smertene er på vei ned.

Pasienten bor hjemme, har sluttet å jobbe, men prøver å være en god mor for sine to tenåringssønner og sin mann.

Hun treffer venninner opptil to ganger i uken om hun klarer.

Hvem skal ikke bruke Instanyl?

 • Pasienter med overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.
 • Pasienter som ikke står på opioider fra før.
 • Pasienter med alvorlig respirasjonsdepresjon eller KOLS.
 • Pasienter som tidligere har fått stråleterapi i ansiktet eller opplevd tilbakevendende episoder med neseblødning.

Foto: Colorbox

Du forlater nå Instanyl.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no