Vellykket smertelindring

Uncategorized | 19. June 2015

84,5% av pasientene vellykket smertelindret med Instanyl

I en studie som inkluderte kreftpasienter med sykdomsprogresjon, ble majoriteten av pasientene med gjennombruddssmerter vellykket opptitret med Instanyl® i doser <200μg . Hos de norske pasientene ble 91,8 % vellykket opptitrert.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *