Instanyl

Hvorfor Instanyl?

Dagens behandling1,2

Gjennombruddssmerter i dag behandles ofte med peroralt morfin eller oksykodon. Men oral morfin eller andre orale opioider passer ikke til profilen av en gjennombruddssmerte, de har heller ikke indikasjon for denne typen smerter. Det er fordi effekten innsetter for langsomt, virkningen varer for lenge og man øker dermed risikoen for bivirkninger (f.eks sedasjon).

1. Zeppetella, G. Successful Management of Breakthrough Pain in Cancer Patients. Evolving Medicine Ltd. 2011

2. Bennett D, Burton AW, Fishman S, et al. Consensus panel recommendations for the assessment and management of breakthrough pain. Part 2: Management. P&T 2005;30:354-61.

Fordeler med Instanyl

Virkningsmekanisme Instanyl®

Instanyl® er en nesespray bestående av opioidet fentanyl. Fentanyl virker smertestillende ved å binde seg til μ-reseptorene i kroppen, og dermed hindre overføring av smertesignaler fra skadestedet og frem til hjernens smertesenter.

Administrasjon

Fordeler med intranasal administrasjon av fentanyl1,2

• Rask absorbsjon gjennom slimhinnen i nesen

• Unngår førstepassasje metabolisme

• Lett å bruke

• Brukervennlig for pasienter med munntørrhet

Profil

Instanyl® har en profil som ligger mye tettere på den typiske gjennombruddsmerten enn det perorale opioider gjør:

• Smertelindring innen 10 min3

• Varighet ~ 56 min4

Enkel å bruke

I tillegg er den enkel å bruke for pasientene, også for de som er kvalme og har problemer med å svelge.

1. Costantino HR, Illum L, Brandt G et al. Intranasal delivery: physicochemical and therapeutic aspects. Int J Pharm. 2007;337(1-2):1-24

2. Dale O, Hjortkjaer R and Kharasch ED, Nasal administration of opioids for pain management in adults. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:759-70

3. Preparatomtale Instanyl® 17.09.2015 seksjon 5.1

4. Christrup LL, Foster D, Popper LD et al. Pharmacokinetics, efficacy, and tolerability of fentanyl following intranasal versus intravenous administration in adults undergoing third-molar extraction: a randomized, double-blind, double-dummy, two-way, crossover study. Clin Ther. 2008;30:469-81

Både endose og flerdose

Endose:

  • Klar til bruk (skal ikke primes)1
  • Barnesikker blisterpakning2
  • Bioekvivalent til Instanyl® flerdose3
  • Finnes i dosestyrkene: 50 μg, 100 μg og 200 μg

Flerdose:

  • Velegnet til titrering og vedlikeholdsbehandling
  • Sprayen skal primes første gang den brukes4
  • Skal oppbevares i den barnesikre emballasjen
  • Finnes i dosestyrkene: 50 μg, 100 μg og 200 μg

1. Preparatomtale Instanyl® 17.09.2015 seksjon 6.6 (endose)

2. Preparatomtale Instanyl® 17.09.2015 seksjon 6.5 (endose)

3. Preparatomtale Instanyl® 17.09.2015 seksjon 5.2

4. Preparatomtale Instanyl® 17.09.2015 seksjon 6.6 (flerdose)

Du forlater nå Instanyl.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no