Hva er gjennombruddssmerter?

Gjennombruddssmerter hos kreftpasienter

Gjennombruddssmerte er en kortvarig forverring av smerte som oppstår hvor en ellers vedvarende smerte er kontrollert.

Kjennetegn:

I litteraturen har man kommet frem til at en gjennomsnittlig episode med gjennombruddssmerte har en:

 • Innsettende effekt etter 3 minutter 1
 • Varighet på 30 minutter (90% er over i løpet av 60 min) 2
 • Daglig frekvens på 4 episoder 3

Oppsummert: Den typiske gjennombruddssmerten kommer raskt, er svært smertefull og forsvinner raskt igjen.

1. Portenoy RK, Payne D and Jacobsen P, Breakthrough pain: characteristics and impact in patients with cancer pain. Pain 1999;81(1-2):129-34

2. Gómez-Batiste X, Madrid F, Moreno F et al. Breakthrough cancer pain: prevalence and characteristics in patients in Catalonia, Spain. J Pain Symtom Manage 2002;24(1):45-52

3. Portenoy RK and Hagen NA, Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. Pain 1990;41(3):273-81

Smertetyper

Gjennombruddssmerter deles ofte inn i to hovedtyper: 1-3

Spontan (idiopatisk):

Smerten kommer uten noen åpenbar grunn, den kan være tilfeldig og uforutsigbar

Hendelsesutløst:

Smerten er fremskyndet av faktorer som kan være frivillig (som bevegelse) eller ikke-frivillig (som hoste)

I tillegg kan gjennombruddssmerter klassifiseres klinisk:

 • Nosiseptiv – Nervesystemets normale reaksjon på stimulus
 • Somatisk smerte – aktivering av nosiseptorer i for eksempel hud, muskler og ben
 • Visceral smerte – aktivering av nosiseptorer i innvoller
 • Nevropatisk – Kommer av ødeleggelse eller dysfunksjon i selve nervesystemet

1. Portenoy RK, Payne D and Jacobsen P, Breakthrough pain: characteristics and impact in patients with cancer pain. Pain 1999;81(1-2):129-34

2. Gómez-Batiste X, Madrid F, Moreno F et al. Breakthrough cancer pain: prevalence and characteristics in patients in Catalonia, Spain. J Pain Symtom Manage 2002;24(1):45-52

3. Zeppetella, G. Successful Management of Breakthrough Pain in Cancer Patients. Evolving Medicine Ltd. 2011

Forekomst

Rammer opptil 90 % av kreftpasienter i palliativ fase med kreftsmerter¹

Kan ramme pasienter i alle stadier av sykdommen på grunn av²

 • Direkte og indirekte effekter av kreftsykdommen
 • Selve kreftbehandlingen
 • Annen sykdom
 • Bevegelser og såromlegging

Kan forekomme uten kjent årsak²

1. Svendsen KB, Andersen S, Arnason S et al. Breakthrough pain in malignant and non-malignant diseases: a review of prevalence, characteristics and mechanisms. 2005;9(2):195-206

2. Portenoy et al. Pain Oxford Textbook of Palliative Medicine (3rd ed), pp 438-458, 2009.

Livskvalitet

Gjennombruddssmerter har stor innvirkning på pasientenes livskvalitet, blant annet gjennom:1

 • Angst og depresjon
 • Sosiale og psykososiale problemer
 • Nedsatt funksjonsevne og dårlig sinnsstemning
 • Søvnproblemer

1. Rustøen T, Geerling JI, Pappa T et al, How nurses assess breakthrough cancer pain, and the impact of this pain on patients’ daily lives – Results of a European survey. Eur J Oncol Nurs 2013;17(4): 402–407

Utredning

Det er viktig å utrede kreftpasienter om deres smertetilstand.

Vanlig bruk for vurdering av smerter, er et såkalt ESAS-skjema (edmonton symptom assessment score).

For vurdering av gjennombruddssmerter finnes også Alberta-skjema.

Jo tidligere pasienten får vurdert og klassifisert sine smerter, jo raskere vil de få satt i gang behandling mot disse.

Du forlater nå Instanyl.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no